Privatlivs- og cookiepolitik

Behandling af dine oplysninger

Jeg er som psykolog forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger. 

 

Typer af oplysninger 

Jeg noterer og gemmer oplysninger om dine sociale og helbredsmæssige forhold, der har betydning for vurdering og behandling. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr 1090 af 28. juli 2016 om autoriseredes sundhedspersoners patientjournal)

Jeg registrerer også oplysninger om dig til brug for vores kontakt og afregningsformål, herunder din adresse, mailadresse, telefonnummer og fødselsdato.  I nogle tilfælde registrerer jeg også dit cpr. nummer, fx til indberetning til Sygeforsikringen “danmark” eller en sundhedsforsikring. Oplysningerne anvendes til brug for god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har ansvaret for at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

 

Formål

Dine personoplysninger bruges til følgende formål:

  • Min behandling af dig
  • Evt. udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv., hvis det er relevant og du giver samtykke.
  • Evt. kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse, hvis relevant og du giver samtykke.
  • Afregningsformål
  • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. dokumentationspligt

Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 

 

2. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Kommunikation af elektroniske personfølsomme oplysninger sker over sikre forbindelser og beskyttes med kryptering.

Klinikkens IT-leverandør har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Frivillighed

Det er frivilligt om du vil give ovenstående personoplysninger. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger. Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne kan i sjældne tilfælde være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

 

Videregivelse af personoplysninger

Videregivelse af personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det eksplicit er aftalt. Dette kunne f.eks. være ved indberetninger til Sygesikringen “danmark”, erklæringer til kommuner og forsikringsselskaber, i forbindelse med samarbejde med andre sundhedsfaglige personer (f.eks. din praktiserende læge) m.m. Hvis der er behov for dette, vil det, så vidt det er muligt, ske i dialog med dig, så du er informeret om og har accepteret, hvis jeg deler informationer om dig.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det drejer sig om tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre. Her har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. Disse er underlagt databehandleraftaler, der sikrer at de håndterer og opbevarer personfølsomt data sikkert.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe der er behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet.

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte mig på kontakt@dortheraff.dk 

Psykolog Dorthe Raff

Ryesgade 10, 1 tv

8000 Aarhus C

 

Cookies

Dortheraff.dk benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Disse cookies indeholder ikke nogen former for personlige oplysninger. Når du benytter dortheraff.dk accepterer du samtidig, at disse oplysninger om dit besøg gemmes.

De oplysninger, der indsamles, benyttes udelukkende på dortheraff.dk og sælges eller gives aldrig videre til andre virksomheder. Oplysningerne bliver udelukkende brugt for at give dig en bedre brugeroplevelse.

 

Hvad er cookies?

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. 

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. 

 

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Ønsker du ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. 
 

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.

Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, alt efter hvilken browser du bruger, benytte dig af disse fremgangsmåder:

 

Firefox
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

 

Internet Explorer
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger ->  bloker for alle cookies. -> Klik OK.

 

Google Chrome
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

 

Safari
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Dorthe Raff, psykolog

kontakt@dortheraff.dk

Telefon: (+45) 29 79 19 39

Ryesgade 10, 1 tv.
8000 Aarhus C.

Dorthe Raff, Psykolog  |  Kontakt@dortheraff.dk  |  Telefon: (+45 29 79 19 39)  |  Ryesgade 10, 1 tv. 8000 Aarhus C.  |  Cookiepolitik